สินค้าใหม่ (2)

ID : 145156
Brand : บาวเยน
Last Update : 23/03/2561 23:05 Preview : 10,310
ID : 146101
Brand : บาวเยน
Model : แผ่นผนัง
Last Update : 23/03/2561 23:03 Preview : 6,849
บาวเยน วอลล์พาเนล เป็นผนังพลาสติกสังเคราะห์ขึ้นจาก Polyvinyl chloride (PVC) บริสุทธิ์ ปรับปรุงสูตรผลิตสำหรับเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทย